Rakennusteollisuus RT:n arvonnan säännöt kampanjassa Pientä projektia, #Pientäprojektia

 

1.Järjestäjä

Arvonnan järjestää Rakennusteollisuus RT, Eteläranta 10, 00131, Helsinki (jäljempänä myös ”Järjestäjä”).

2.Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 15 vuotta täyttäneet. Se missä sosiaalisen median kanavassa osallistuu, ei vaikuta arvonnassa mukanaoloon. Osallistumisaika on 1.10.–30.10.

3.Osallistuminen ja palkinnot

Kaikkien Facebookissa @pientaprojektia-sivun tägänneiden ja Instagramissa sekä Twitterissä #Pientärprojektia-tunnisteella jaettujen kuvien tai kampanjaan liittyvien sanallisten kuvauksien kesken arvotaan palkintoja. Arvontaan osallistumisen edellytys on, että julkaisut ovat julkisia.

Osallistuneiden kesken arvotaan neljä R-kioskin lahjakorttia (arvo 20 euroa). Lisäksi arvotaan kolme pääpalkintoa, jotka ovat K-raudan 100 euron suuruisia lahjakortteja. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tavaraksi. Järjestäjä vastaa palkinnon toimituskuluista voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.

4.Voittajan valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo osallistuneiden joukosta voittajan. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sosiaalisen median kanavassa yksityisviestillä. Järjestäjällä on ilman erillistä suostumusta tai korvausta oikeus käyttää kilpailun voittajan etunimeä ja kotipaikkakuntatietoa kampanjan Facebook-sivulla julkaistavassa Facebook-postauksessa, jossa julkistetaan arvonnan voittaja. Voittajan muita yhteystietoja ei julkaista tai luovuteta eteenpäin. Mikäli voittajaa ei arvonnan jälkeen tavoiteta kahden (2) viikon sisällä Järjestäjän ilmoituksesta, on arvonnan Järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

5.Tietosuoja

Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistujan antamia henkilötietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Arvontaan osallistuneiden tiedot poistetaan, kun arvonta on suoritettu ja arvonnan voittaja tavoitettu. Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät perusteet on selvitetty tarkemmin tietosuojaselosteessa https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/tietosuoja/rekisteroidyn-informointi-ilmoitus_osallistujarekisteri.pdf.

6.Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta.

Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Arvonnan Järjestäjä ei myöskään vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen. Arvonnan Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisesti kuljetuksessa kadonneesta arvontapalkinnosta.

7.Muutosoikeus

Arvonnan Järjestäjällä on oikeus muuttaa arvonnan sääntöjä, keskeyttää arvonta tai muuttaa arvontaa ilman erityistä ilmoitusta koko arvonnan voimassaolon ajan.

8.Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään ilman erillistä ilmoitusta tai perustelua. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle.

Kilpailu ei ole Facebookin, Instagramin tai Twitterin järjestämä, tukema, suosittelema tai sponsoroima ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook, Instagram ja Twitter kaikista vastuista kilpailujen osalta.